Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla Zespołu Wizualizacji Śladów Zakładu Daktyloskopii CLKP od Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wpłynęły podziękowania dla Zespołu Wizualizacji Śladów Zakładu Daktyloskopii CLKP za przeprowadzone szkolenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.