Współpraca bilateralna

Współpraca bilateralna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Data publikacji 22.11.2017

Współpraca bilateralna Instytutu jest skoncentrowana głównie na działaniach pomocowych i zapewnianiu szkoleń specjalistycznych, przeważnie z zakresu badań genetycznych i chemicznych dla biegłych laboratoriów kryminalistycznych z różnych krajów reprezentujących placówki akademickie, instytuty medycyny sądowej oraz policyjne laboratoria kryminalistyczne. Nastąpiło również nawiązanie współpracy z dwoma uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych oraz Instytutem Beijing Genomics Institute w Chinach w zakresie realizacji wspólnych projektów w zidentyfikowanych obszarach, wymiany wiedzy w obszarze badań i rozwoju, doskonalenia zawodowego.