Twinning – Współpraca Bliźniacza

Twinning – Współpraca Bliźniacza z Chorwacją

21 października 2016 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wygrało kontrakt na realizację projektu w ramach Współpracy Bliźniaczej z Chorwacją pn. „Wykorzystanie zaawansowanych programów statystycznych w rutynowej analizie profili DNA na potrzeby kryminalistyki” (Advanced biostatistics in routine forensic DNA casework CRO STAT). Realizację projektu umożliwiło uzyskanie przez CLKP statusu Mandated Body która, zgodnie z zasadami KE, uprawnia polskie instytucje do uczestnictwa w projektach typu Twinning oraz Twinning Light.

Od 28 lutego do 28 sierpnia 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadziło działania szkoleniowe związane z realizacją projektu CRO-STAT. Celem projektu było opracowanie procedur pozwalających na implementację i zastosowanie zaawansowanych programów statystycznych przeznaczonych do wykonywania analizy mieszanin DNA i ustalania pokrewieństwa oraz przeszkolenie chorwackich ekspertów medycyny sądowej z obsługi programów do analizy statystycznej wykorzystywanych w rutynowych badaniach laboratoryjnych, co ma przyczynić  się do zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu podczas wykonywania czynności mających na celu ustalenie tożsamości przestępcy. Długoterminowym celem projektu jest zwiększenie możliwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwackiej w zakresie efektywnego zwalczania przestępczości zgodnie z opracowanymi przez Unię Europejską regulacjami prawnymi.