OBWE

W kwietniu 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie reprezentowaną przez Przedstawicielstwo OBWE w Albanii.

Nadrzędnym celem zawartego porozumienia jest połączenie wysiłków i nawiązanie współpracy między stronami w celu poprawy formy wsparcia dla Policji Państwowej w Albanii ukierunkowanego na wymianę najlepszych praktyk w badaniach kryminalistycznych, a także doskonalenie metod i technik badawczych oraz rozwój dwustronnych stosunków między przedstawicielami organów ścigania z obu krajów. Współpraca ma być realizowana poprzez:
  • utworzenie kanału ciągłej wymiany informacji i konsultacji pomiędzy Przedstawicielstwem OBWE a CLKP z myślą o wytworzeniu synergii w zapewnianiu szkolenia i wsparcia dla Policji Państwowej w Albanii
  • tworzenie projektów szkoleniowych i programów współpracy wspierających Policję Państwową w Albanii, w tym wspólnych misji ewaluacyjnych
  • wdrażanie tych projektów i programów, w szczególności mając na uwadze wzmacnianie zdolności do efektywnego reagowania w sytuacjach nagłych i krytycznych

 

Więcej informacji tutaj