ECTEG - EuropeanCybercrime Training and EducationGroup

Dzięki staraniom pracowni badań informatycznych na polu współpracy międzynarodowej w 2017 r. Zgromadzenie Ogólne ECTEG (EuropeanCybercrime Training and EducationGroup) jednogłośnie zadecydowało o dołączeniu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do tej organizacji. ECTEG jest organizacją zrzeszającą organy ścigania krajów członkowskich UE, instytucje międzynarodowe oraz uczelnie, a także przedstawicieli przemysłu oraz ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością. Celem organizacji jest wsparcie działań dotyczących organizowania szkoleń dotyczących zwalczania cyberprzestępczości na poziomie międzynarodowym, a także wsparcie inicjatyw związanych z wymianą wiedzy eksperckiej w tym zakresie. Udział w pracach ECTEG pozwoli na przeprowadzenie szeregu wysokospecjalistycznych treningów dla polskich biegłych z zakresu badań informatycznych. Treningi powstają w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, know-how i materiały szkoleniowe ECTEG-u. Równocześnie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wesprze merytorycznie ECTEG, m.in. w zakresie przygotowaniu przyszłych szkoleń związanych z kryminalistycznymi badaniami pamięci ulotnej (memoryforensic) kierowanych zarówno do polskich biegłych, jak i ekspertów zrzeszonych w ECTEG-u.