CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

CLKP od 2012 roku organizuje szkolenia nt. likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych przy współpracy z agencjami CEPOL i EUROPOL (Europol/CEPOL – „Illicit laboratory dismantling – advanced”). Kurs jest dedykowany biegłym z zakresu badań chemicznych oraz funkcjonariuszom organów ścigania zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zakres merytoryczny kursu obejmuje ujawnianie i likwidację nielegalnych laboratoriów narkotykowych, w tym zabezpieczanie śladów do dalszych badań. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą, m.in. wyposażenia nielegalnych laboratoriów, metod syntezy oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych i ich prekursorów. Prowadzone zajęcia mają charakter zarówno wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych, które odbywają się w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych (ITCCCL) w Legionowie. Ponadto biegli CLKP podnoszą swoje kompetencje w kursach stacjonarnych oraz webinarach organizowanych przez CEPOL, a także uczestniczą w Europejskim Programie Wymiany Policyjnej, który pozwala na wymianę doświadczeń z ekspertami kryminalistyki z innych krajów.

Więcej informacji o Agencji Uni Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania www.cepol.europa.eu/pl