Współpraca międzynarodowa

O współpracy międzynarodowej CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi międzynarodową współpracę naukową na wielu płaszczyznach.
 
Liczne formy międzynarodowej aktywności CLKP wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo zagraniczne nawiązywane jest również na podstawie podpisanych porozumień bilateralnych oraz uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych. Duże zaangażowanie CLKP na arenie międzynarodowej to także efekt licznych szkoleń prowadzonych przez biegłych i specjalistów Laboratorium dla zagranicznych podmiotów, co dowodzi wysokich kwalifikacjach i uznaniu ich wiedzy przez pozakrajowe instytucje.
 
Do najważniejszych obszarów współpracy międzynarodowej CLKP należą:
- udział w pracach eksperckich grup roboczych Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI);
- udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych w ramach porozumienia TRIADA;
- uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach oferowanych przez INTERPOL, Europol oraz CEPOL;
- realizacja międzynarodowych projektów badawczych w ramach programów unijnych – Horyzont 2020 i Erasmus+;
- współpraca z komitetem technicznym międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO/TC 272 „Forensic sciences”,
w zakresie tworzenia i opiniowania norm sektorowych obejmujących tzw. procesy kryminalistyczne;
- wsparcie i organizacja szkoleń dla biegłych kryminalistyki i funkcjonariuszy Policji z krajów europejskich;
- organizacja (we współpracy z Europolem i CEPOL-em) międzynarodowych kursów szkoleniowych na temat ujawniania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne;
- uczestnictwo w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego jako organ szkolący biegłych z Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie badań kryminalistycznych, systemu zarządzania jakością, prowadzenia wykrywczych baz danych.
Szczegółowe informacje na temat współpracy międzynarodowej znajdą Państwo w zakładkach „Współpraca” i „Projekty”.