Warszawski Uniwersytet Medyczny

W dniu 7 października 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomoc pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych
  • współpracę w uczestniczeniu w studiach studiów doktoranckich
  • organizację przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizowanie konferencji, seminariów i kursów
  • wymianę pracowników, nauczycieli akademickich i studentów w celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek
  • rozwój naukowy pracowników obu jednostek.