Wojskowa Akademia Techniczna

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Wojskowa Akademia Techniczna podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomoc funkcjonariuszom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych
  • organizowanie studiów podyplomowych
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  • organizowanie konferencji, seminariów i kursów
  • wymianę pracowników, funkcjonariuszy, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczyw  celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek
  • wymianę doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w WAT i CLKP
  • rozwój naukowy funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek.