Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

W dniu 5 maja 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Zakres współpracy obejmuje między innymi:

  • realizacje wspólnych prac badawczych
  • wymiany doświadczeń i umiejętności pomiędzy pracownikami Stron
  • korzystanie z aparatury naukowej będącej w dyspozycji Stron, z uwzględnieniem obowiązujących zasad jej wykorzystania u każdej ze Stron
  • publikacji wyników wspólnych prac naukowych w periodykach naukowych
  • włączania studentów Wydziału Chemii do prac badawczych Partnera w ramach realizowanych prac dyplomowych
  • wspólnego pozyskiwania środków na planowane projekty
  • organizacji przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w szczególności wykładów, warsztatów, sympozjów oraz konferencji