Uniwersytet Warszawski ICM

W dniu 30 września 2013 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę dotyczącą zamieszczania publikacji CLKP w prowadzonej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW bibliotece cyfrowej.

Umowa dotyczy zamieszczania poprzez Platformę ICM artykułów wchodzących w skład kwartalnika „Problemy Kryminalistyki” w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), bibliograficznej bazie abstraktowej publikującej angielskie streszczenia artykułów z czasopism wydawanych w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech, a także w Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii, Rumunii i na Ukrainie. CEJSH współpracuje z ponad 500 czasopismami ukazującymi się w Europie Środkowej i Wschodniej i znajduje się na liście baz referencyjnych dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych uwzględnianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas ewaluacji krajowych czasopism naukowych.
Artykuły zamieszczone w bazie CEJSH można przeglądać pod adresem cejsh.icm.edu.pl.