Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

W dniu 29 lipca 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej ma sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowego i badawczego stron porozumienia. Realizowane będzie w następujących obszarach:

 

Więcej informacji tutaj

  • organizacja przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizacja konferencji i seminariów
  • współpraca przy realizacji projektów badawczych.