Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

W dniu 22 października 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Uczelnią Łazarskiego.

Strony porozumienia wyraziły wolę i chęć współpracy w następujących obszarach:

 

Więcej informacji tutaj

  1. organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  2. organizowanie konferencji i seminariów
  3. współpraca przy realizacji projektów badawczych.