Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W dniu 6 października 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. podpisały porozumienie w sprawie współpracy gospodarczej i naukowej oraz stworzeniu wspólnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Porozumienie obejmuje również:

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym,
  • organizowanie konferencji i seminariów,
  • współpracę przy realizacji projektów badawczych.