Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

W dniu 29 czerwca 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Politechnika Śląska podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizowanie konferencji i seminariów
  • współpracę przy realizacji projektów badawczych.