Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych

W dniu 6 października 2021 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych podpisały porozumienie o współpracy.

Zawarte porozumienie ma celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie działań podejmowanych w związku z zaistnieniem wypadku lotniczego. CLKP zostało wpisanie na listę ekspertów PKBWL.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • powiadamianie o wypadku lotniczym, w którym wzajemna współpraca jest niezbędna;
  • współdziałanie na miejscu wypadku lotniczego, w tym w szczególności w zakresie identyfikacji ofiar;
  • wzajemne wsparcie techniczne i logistyczne podczas wspólnie prowadzonych działań;
  • wykonywanie przez CLKP opinii na rzecz PKBWL;
  • wymianę doświadczeń z prowadzonych działań;
  • prowadzenie wzajemnych szkoleń.