Narodowy Instytut Leków

Narodowy Instytut Leków

W dniu 4 września 2020 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i Narodowym Instytut Leków.

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowego i badawczego obu instytutów. Strony porozumienia wyraziły chęć współdziałania m.in. w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym i szkoleniowym oraz pozyskiwania i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych.