Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 8 października 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizowanie konferencji i seminariów
  • współpracę wydawniczą.