Komenda Główna Policji

W dniu 16 lipca 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Komenda Główna Policji podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • wspólne organizowanie międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych, m.in. we współpracy z Europolem i Cepolem, oraz szkoleń krajowych z wykorzystaniem bazy technicznej Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
  • wspólne organizowanie konferencji, seminariów, kursów
  • udzielanie informacji o podejmowanych międzynarodowych i krajowych przedsięwzięciach mających istotny wpływ na pracę policyjnych organów dochodzeniowo-śledczych oraz rozwój kryminalistyki
  • udzielanie wzajemnego wsparcia przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji.