IOS

W dniu 10 kwietnia 2015 roku między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Instytutem Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty zawarto umowę w sprawie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej.

Umowa w szczególności obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • wspólne przygotowywanie i prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i produkcyjnych z dziedziny optyki, optoelektroniki, fotoniki, mechaniki precyzyjnej, elektroniki oraz informatyki,
  • wspólne starania o uczestnictwo oraz współpracę w projektach badawczych finansowanych przez NCN, NCBR, MNiSW i MON, jak również w projektach badawczych UE, w tym EDA i ESA, projektach międzynarodowych z partnerami z UE oraz spoza UE, a także udział w konsorcjach badawczych, badawczo-przemysłowych tworzonych dla realizacji tych przedsięwzięć,
  • ścisłe współdziałanie przy realizacji zamówień dla klientów krajowych i zagranicznych uzyskanych w wyniku realizacji p. 1 i 2,
  • wspólną promocję osiągnięć badawczych i technicznych wnikających z podjętej współpracy na targach, wystawach oraz seminariach i konferencjach naukowych.