Fundacja "Ubi societas, ibi ius"

Fundacja "Ubi societas, ibi ius"

W dniu 20 grudnia 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Fundacja "Ubi societas, ibi ius" podpisały umowę o współpracy.

Umowa dotyczy:

Więcej informacji tutaj

  • współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych, grantów naukowych i innych projektów badawczych
  • wspólnej organizacji konferencji i innych form spotkań naukowych i szkoleniowych
  • wymiany informacji naukowych, publikacji, wydawnictw, zawiadomień o szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, interesujących dla praktyki kryminalistycznej przypadkach (kazusach)
  • wykonywanie badań
  • inne formy współpracy w uzgodnionych zakresach na podstawie odrębnie zawartych umów.