EURO-MEDIA Sp. z o.o.

EURO-MEDIA Sp. z o.o.

W dniu 7 maja 2015 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy miedzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a spółką EURO-MEDIA.

Porozumienie ma na celu podjęcie współpracy w zakresie popularyzacji badań naukowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji przez publikacje, konferencje i szkolenia.