CSSG

W dniu 7 lutego 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji podpisało porozumienie z Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z siedzibą w Kętrzynie.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie:
  • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
  • pomocy funkcjonariuszom i pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych
  • organizowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym szkoleń dla ekspertów kryminalistyki
  • organizowania konferencji, seminariów, kursów
  • wymiany pracowników, funkcjonariuszy i słuchaczy poprzez wspólne organizowanie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie tematyki objętej programami szkolenia lub doskonalenia zawodowego
  • wymiany doświadczeń na temat procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w CSSG i CLKP
  • rozwoju naukowego funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek.

Więcej informacji tutaj