Centralne Laboratorium Biometryk i Informatyki Sp. z o.o.

W dniu 13 stycznia 2016 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Centralnym Laboratorium Biometryk i Informatyki Sp. z o.o.

Strony ustaliły następujące obszary wzajemnej współpracy:
1. Doskonalenie metod badawczych, wymianę doświadczeń i konsultacje w zakresie badań laboratoryjnych.
2. Przygotowanie i wykonywanie testów międzylaboratoryjnych z zakresu biometryk, informatyki i in.
3. Wymiana informacji naukowych, publikacji, wydawnictw, zawiadomień o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach naukowych.
4. Szkolnie biegłych CLKP i CLBI w zakresie metodyk badawczych i obsługi aparatury badawczej oraz programów komputerowych wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej.
5. Umożliwienie publikacji artykułów i prac naukowych przygotowywanych w periodykach i wydawnictwach naukowych publikowanych przez Strony.
6. Wykonywanie badań cząstkowych według obowiązujących cenników.