Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

W dniu 2 grudnia 2015 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Instytutem Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Strony ustaliły następujące obszary wzajemnej współpracy:
1. Konsultacje w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy programów studiów na kierunkach Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.
2. Realizacja praktyk studenckich i prac dyplomowych.
3. Doradztwo z zakresu kryminalistyki.
4. Podejmowanie innych działań związanych z profilem działalności partnerów porozumienia.