Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W dniu 16 grudnia 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisały porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje:

  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym
  • organizowanie konferencji i seminariów
  • współpracę przy realizacji projektów badawczych.