Webinaria Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w 2023 roku

Harmonogram webinariów realizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

w 2023 roku

Webinaria rozpoczynają się o godz. 11:00.

 

L.p. Temat wystąpienia: Prelegenci: Termin:
1. Adhezyjne materiały probiercze w zabezpieczaniu włókien i lakierów samochodowych w kryminalistyce podinsp. dr Katarzyna Razarenkow
18 stycznia 2023 r.
2. Badania chemiczne nn. substancji alkoholi i łatwopalnych kom. Aneta Czapnik
1 marca 2023 r.
3. Odczyt elektronicznych danych identyfikacyjnych z pojazdów
nadkom. Robert Mróz
kom. Krzysztof Biskup,
asp. Marcin Kamiński
22 marca 2023 r.
4. Wykorzystanie kryminalistycznych Baz danych DNA podinsp. Jakub Mondzelewski
24 maja 2023 r.
5. Nowe technologie stosowane w oświetleniu pojazdów oraz ich wpływ na możliwość rozpoznania pieszego st. sierż. Grzegorz Niewadzisz
28 czerwca 2023 r.
6. Tło akustyczne w badaniach fonoskopijnych nadkom. Marcin Lasota
Dariusz Puchalski
20 września 2023 r.
7. Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych st.sierż. Rafał Czech
25 października 2023 r.
8. Dobre praktyki przy rejestracji i obróbce śladów daktyloskopijnych kom.dr Krzysztof Klemczak
15 listopada 2023 r.
9. Identyfikacja bliźniąt monozygotycznych na potrzeby badań kryminalistycznych podkom. Bożena Wysocka
dr hab. Aleksander Masny
13 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony