Webinaria CLKP

Webinaria Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Harmonogram webinariów realizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w 2022 r.

 

L.p.

Temat wystąpienia:

Prelegenci:

Termin:

1.

Problematyka pozbawiania broni cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w rozporządzeniach wykonawczych Komisji
(UE) 2015/2403 oraz (UE) 2018/337

podinsp. Grzegorz Bogiel,
podinsp. Paweł Dudek,
WYDZIAŁ BADAŃ BRONI, MECHANOSKOPII
I WYPADKÓW DROGOWYCH

 21 września 2022 r.

2.

Nanocząstki w daktyloskopii

mgr Ewa Rogoża,
mgr Katarzyna Drzewiecka

WYDZIAŁ BADAŃ DAKTYLOSKOPIJNYCH
I TRASEOLOGICZNYCH

26 października 2022 r.

Webinarium przeniesione na 23 listopada 2022 r.

3.

Adhezyjne materiały probiercze w zabezpieczaniu włókien i lakierów samochodowych w kryminalistyce

podinsp. dr Katarzyna Razarenkow

WYDZIAŁ BADAŃ CHEMICZNYCH

16 listopada 2022 r.

Webinarium nie odbędzie się w planowanym terminie. Nowy termin zostanie podany wkrótce.

4.

Rapid DNA - perspektywy

Anna Jurga

WYDZIAŁ BADAŃ GENETYCZNYCH

14 grudnia 2022 r.

Powrót na górę strony