Praktyki studenckie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji możliwa jest realizacja studenckich praktyk zawodowych.

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Aplikowanie na praktykę studencką:

1. zapoznaj się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych
   realizowanych w CLKP, zawierającym szczegółowe informacje
   w zakresie organizacji praktyk studenckich zawodowych,
2. sprawdź czym zajmują się poszczególne wydziały CLKP,
3. wypełnij właściwy formularz zgłoszeniowy i złóż osobiście lub wyślij
   wraz z wymaganymi dokumentami,
4. czekaj na odpowiedź z CLKP.

Załączniki:

1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych w CLKP
2. Formularz zgłoszeniowy na praktykę studencką w CLKP
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Umowa o studenckie praktyki zawodowe
5. Oświadczenie odbywajacego studencką praktykę zawodową
 

Ze względu na duże zainteresowanie praktykami CLKP w roku 2023 nie prowadzi dalszego naboru.

 
Powrót na górę strony