Praktyki studenckie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji możliwa jest realizacja studenckich praktyk zawodowych.

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Aplikowanie na praktykę studencką:

1. zapoznaj się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych
   realizowanych w CLKP, zawierającym szczegółowe informacje
   w zakresie organizacji praktyk studenckich zawodowych,
2. sprawdź czym zajmują się poszczególne wydziały CLKP,
3. wypełnij właściwy formularz zgłoszeniowy i złóż osobiście lub wyślij
   wraz z wymaganymi dokumentami,
4. czekaj na odpowiedź z CLKP.

Załączniki:

1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych w CLKP
2. Umowa o studenckie praktyki zawodowe
3. Formularz zgłoszeniowy na praktykę studencką w CLKP
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w CLKP
5. Formularz zgłoszeniowy na praktykę studencką w CLKP
6. Oświadczenie o niekaralności
7. Procedura w sprawie organizacji i przebiegi studenckich praktyk zawodowych  w CLKP

 
Powrót na górę strony