Dane teleadresowe

 

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Sekretariat Dyrektora

tel.: 47 721 55 95
tel.: 47 721 51 10
tel. miejski: 22 621 79 16
faks: 47 721 55 56
e-mail: clkp@policja.gov.pl

Kancelaria

tel.: 47 721 57 97
faks: 47 721 55 57
faks: 47 721 55 58
e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl

Wydział Wsparcia Logistycznego

p.o. Naczelnik:
podinsp. Lech Hyb

Sekretariat:
tel.: 47 721 48 01
e-mail: clkpw2@policja.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli

p.o. Naczelnik:
mł. insp. Artur Dębski

Sekretariat:
tel.: 47 721 55 95
e-mail: clkpw3@policja.gov.pl

Wydział Badań Dokumentów
i Informatyki Śledczej

p.o. Naczelnik:
kom.Kamila Nakoneczna

Sekretariat:
tel.: 47 721 55 99
faks: 47 721 56 97
e-mail: clkpw4@policja.gov.pl

Wydział Badań Broni, Mechanoskopii
i Wypadków Drogowych

p.o. Naczelnik:
kom. dr inż. Michał Borusiński

Sekretariat:
tel.: 47 721 55 94
faks: 47 721 32 17
e-mail: clkpw5@policja.gov.pl

Wydział Badań Chemicznych

p.o. Naczelnik:
podinsp. Alicja Olek

Sekretariat:
tel.: 47 721 50 78
faks: 47 721 54 38
e-mail: clkpw6@policja.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora CLKP
ds. Zarządzania Jakością

mł. insp. Elżbieta Marciniak
tel.: 47 721 24 85

 

Wydział Ogólny

Naczelnik:
nadkom. Justyna Bernat
tel.: 47 721 57 23

 

ul. Wiśniowa 58a
02-520 Warszawa

Wydział Badań Daktyloskopijnych
i Traseologicznych

Naczelnik:
mł. insp. dr Edyta Kot

Sekretariat:
tel.: 47 721 72 43
faks: 47 721 59 42
tel. miejski / faks: 22 646 58 11
e-mail: clkpw7@policja.gov.pl

ul. Iwicka 14
00-735 Warszawa

Wydział Badań Genetycznych

p.o. Naczelnik
podinsp. Krzysztof Koloch
 

Sekretariat:
tel. 47 721 26 27
faks: 47 721 26 06
e-mail: clkpw8@policja.gov.pl

Powrót na górę strony