Dane teleadresowe

 

Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Sekretariat Dyrektora

tel.: 47 721 55 95
tel.: 47 721 51 10
tel. miejski: 22 621 79 16
faks: 47 721 55 56
e-mail: clkp@policja.gov.pl

Kancelaria

tel.: 47 721 57 97
faks: 47 721 55 57
faks: 47 721 55 58
e-mail: kancelariaclkp@policja.gov.pl

Wydział Organizacji

Naczelnik:
mł. insp. Wojciech Chmielewski

Sekretariat:
tel.: 47 721 48 01
e-mail: clkpw1@policja.gov.pl

Wydział Rozwoju Naukowego

Naczelnik:
nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska

Sekretariat:
tel.: 47 721 25 58
e-mail: clkpw2@policja.gov.pl

Zakład Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych

 Kierownik:
kom. Anna Przewor

Sekretariat:
tel.: 47 721 55 99
faks: 47 721 56 97
e-mail: clkpz1@policja.gov.pl

Zakład Broni i Mechanoskopii

Kierownik:
kom. dr inż. Michał Borusiński

Sekretariat:
tel.: 47 721 55 94
faks: 47 721 32 17
e-mail: clkpz2@policja.gov.pl

Zakład Chemii

Kierownik:
dr Anna Trynda

Sekretariat:
tel.: 47 721 50 78
faks: 47 721 54 38
e-mail: clkpz4@policja.gov.pl

Zespół ds. Jakości

Pełnomocnik Dyrektora CLKP
ds. Zarządzania Jakością

mł. insp. Elżbieta Marciniak


tel.: 47 721 24 85
e-mail: elzbieta.marciniak@policja.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych CLKP


tel.: 47 721 57 23
e-mail: iod.clkp@policja.gov.pl

Zespół Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy CLKP:
dr Adrian Lipczyński

tel.: 47 721 51 42
e-mail: clkpw3@policja.gov.pl

 

ul. Wiśniowa 58a
02-520 Warszawa

Zakład Daktyloskopii

Kierownik:
mł. insp. Edyta Kot

Sekretariat:
tel.: 47 721 72 43
faks: 47 721 59 42
tel. miejski / faks: 22 646 58 11
e-mail: clkpz3@policja.gov.pl

ul. Iwicka 14
00-735 Warszawa

Zakład Biologii

Kierownik:
mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka

Sekretariat:
tel. 47 721 26 27
faks: 47 721 26 06
e-mail: clkpz5@policja.gov.pl