Webinaria Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w 2023 roku

Harmonogram webinariów realizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w 2023 roku

 

 

Webinaria rozpoczynają się o godz. 11:00.

W szkoleniach mogą uczetsniczyć osoby zatrudnione w jednostkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

 

 

L.p. Temat wystąpienia: Prelegenci: Termin:
1. Adhezyjne materiały probiercze w zabezpieczaniu włókien i lakierów   samochodowych
w kryminalistyce
podinsp. dr Katarzyna Razarenkow
18 stycznia 2023
2.

Badania chemiczne nn. substancji alkoholi i łatwopalnych

kom. Aneta Czapnik
1 marca 2023
3. Odczyt elektronicznych danych identyfikacyjnych
z pojazdów
nadkom. Robert Mróz
kom. Krzysztof Biskup,
asp. Marcin Kamiński
22 marca 2023
4. Wykorzystanie kryminalistycznych Baz danych DNA podinsp. Jakub Mondzelewski
24 maja 2023
5. Nowe technologie stosowane w oświetleniu pojazdów oraz ich wpływna możliwość rozpoznania pieszego st. sierż. Grzegorz Niewadzisz
28 czerwca 2023
6. Tło akustyczne w badaniach fonoskopijnych nadkom. Marcin Lasota
Dariusz Puchalski
20 września 2023
7. Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych podinsp. Andrzej Pietrzyk
8 listopada 2023
8. Dobre praktyki przy rejestracji i obróbce śladów daktyloskopijnych kom. dr Krzysztof Klemczak
15 listopada 2023
9. Przegląd projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w CLKP w latach 2020-2023 Weronika Dziąg 22 listopada 2023
10. Identyfikacja bliźniąt monozygotycznych na potrzeby badań kryminalistycznych podkom. Bożena Wysocka
 
13 grudnia 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony