Zespół Finansowo-Księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy

Zespół ten, w szczególnej mierze, monitoruje zasady realizowanej polityki rachunkowości w CLKP.

 

Do zadań zespołu należy:

  • opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie rocznego planu finansowego
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych CLKP
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej CLKP, w tym sprawozdawczości oraz rozliczeń wymaganych przez podmioty zewnętrzne w zakresie realizowanych projektów, dotacji celowych i podmiotowych
  • obsługa finansowo-księgowa zakładów, wydziałów i zespołów CLKP
  • obsługa finansowo-księgowa funduszu badań własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenie ewidencji księgowej majątku CLKP
  • prowadzenie ewidencji podatkowej
  • planowanie, naliczanie oraz ewidencjonowanie uposażeń, wynagrodzeń i innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy policji i pracowników zatrudnionych w CLKP.