Zakład Daktyloskopii

Zespół Wizualizacji Śladów

Zespół Wizualizacji Śladów zajmuje się ujawnianiem, poprawą czytelności oraz rejestracją i zabezpieczaniem śladów daktyloskopijnych. Poszukuje również nowych metod ujawniania śladów i wprowadzaniem ich do codziennej praktyki laboratoryjnej.

Stosowana w pracowni „magia kryminalistyki” pozwala uwidocznić to, czego nie widać gołym okiem. Służą do tego odpowiednie metody badawcze oraz najnowocześniejszy sprzęt, tj. urządzenie do wzbudzenia i rejestracji zjawiska luminescencji opóźnionej oraz (jedyny w Europie) system obrazowania hiperspektralnego Condor.

W pracowni wykonywane są badania zlecane w ramach prowadzonych czynności procesowych, w najpoważniejszych sprawach, jakie miały miejsce na terenie całej Polski. Badania wykonywane są zgodnie z systemem zarządzania jakością funkcjonującym w laboratorium, spełniającym wymagania międzynarodowych norm: ISO 9001 i ISO/IEC 17025.

Biegli zespołu współpracują z wieloma instytucjami związanymi z kryminalistyką na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Są członkami grupy roboczej European Fingerprint Working Group – ENFSI.

Ponadto Zespół Wizualizacji Śladów prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami i metodami badawczymi w obszarze bezpieczeństwa państwa.