Zakład Daktyloskopii

Zespół Identyfikacji Daktyloskopijnej

W Zespole Identyfikacji Daktyloskopijnej na podstawie odwzorowań linii papilarnych wykonuje się badania mające na celu stwierdzenie czy odwzorowania linii papilarnych ujawnione na miejscu zdarzenia czynu przestępczego są zgodne z odwzorowaniem linii papilarnych osób, od których pobrano materiał porównawczy.

Przy wykonywaniu powyższych badań wykorzystywane są właściwości linii papilarnych:

  • niepowtarzalność (indywidualny układ dla każdej osoby)
  • niezmienność (przez całe życie układ pozostaje taki sam)
  • nieusuwalność.

Podstawowym zadaniem Zespołu Identyfikacji Daktyloskopijnej jest:

  • wskazanie, kto pozostawił ślady linii papilarnych na miejscu zdarzenia
  • wskazanie, kto pozostawił ślady czerwieni wargowej na miejscu zdarzenia
  • wskazanie, kto pozostawił ślady małżowiny usznej na miejscu zdarzenia
  • wskazanie, jaką rękawiczką pozostawiono ślady na miejscu zdarzenia.

 

Badania na podstawie śladów czerwieni wargowej i małżowiny usznej wykonywane są wyłącznie w Zakładzie Daktyloskopii CLKP.

W celu potwierdzenia kompetencji biegli Zespołu Identyfikacji Daktyloskopijnej systematycznie uczestniczą w badaniach biegłości z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zespół Identyfikacji daktyloskopijnej nadzoruje proces rekrutacji kandydatów na biegłych. W ramach tych działań opracowano wytyczne dotyczące zasad prowadzenia badań ze specjalności identyfikacja daktyloskopijna, udzielane są konsultacje, przeprowadzane szkolenia i praktyki dla kandydatów na biegłych oraz egzaminy na uprawnienia.

W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu wydawanych opinii organizowane są corocznie dla Pracowni Daktyloskopii LK KWP/KSP badania biegłości zgodnie z procedurą „Prowadzenie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej”. Biegli Zespołu Identyfikacji Daktyloskopijnej biorą udział w programach współpracy międzylaboratoryjnej, które są organizowane w ramach grupy roboczej ds. badań daktyloskopijnych (Fingerprints) w ramach ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych).