Zakład Daktyloskopii

Zespół CRD

Zespół Centralnej Registratury Daktyloskopijnej zajmuje się gromadzeniem kart daktyloskopijnych z odbitkami linii papilarnych palców rąk i dłoni osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

W ramach Centralnej Registratury Daktyloskopijnej funkcjonuje Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (z ang. Automated Fingerprint Identyfication System – AFIS) służący do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (N.N.) zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby. W bazach danych AFIS znajdują się obrazy linii papilarnych palców z około 3 900 000 kart daktyloskopijnych oraz śladów N.N. z miejsc przestępstw (około 116 000). W AFIS zrealizować można wszystkie porównania kart daktyloskopijnych i śladów linii papilarnych.

Ponadto do zadań Zespołu Centralnej Registratury Daktyloskopijnej należy utrzymanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji ze zbiorów oraz wprowadzanie do baz AFIS danych z kart daktyloskopijnych z całego kraju, sporządzonych w celach rejestracyjnych.