Zakład Daktyloskopii

Zespół Wsparcia Informatycznego (AFIS)

Głównym zadaniem zespołu jest nadzór na prawidłową pracą systemu AFIS (z ang. Automated Fingerprint Identification System)

Pracownicy zespołu monitorują bieżące działanie aplikacji i sprzętu informatycznego, wykrywają oraz usuwają wszelkie nieprawidłowości, codziennie wykonują kopie zapasowe baz danych. Dodatkowo w zespole tym dba się o bezpieczeństwo systemu, zakłada, modyfikuje i usuwa konta użytkowników, konfiguruje komputery pracujące jako stanowiska biurowe w lokalnej sieci intranet  i służy fachowym wsparciem użytkownikom końcowym. Ponadto sprawuje się kontrolę nad pracą stanowisk zdalnych zainstalowanych we wszystkich województwach, bieżącą ich komunikacją z jednostką centralną systemu AFIS, prawidłowym przepływem informacji. W razie problemów rozwiązuje się je i udziela niezbędnego instruktażu pracownikom, zwłaszcza na temat zachowań w sytuacjach nietypowych. Oprócz tego przygotowuje się zestawienia statystyczne i raporty podsumowujące stan funkcjonowania systemów i sprzętu teleinformatycznego w Zakładzie Daktyloskopii CLKP.