Zakład Daktyloskopii

Podstawowa działaność Zakładu Daktyloskopii CLKP

Do podstawowej działalność Zakładu Daktyloskopii CLKP należy prowadzenie:

  • badań daktyloskopijnych w zakresie śladów linii papilarnych (wizualizacja, identyfikacja), poletkowej budowy skóry, czerwieni wargowej, małżowiny usznej, rękawiczek. Badania na podstawie śladów czerwieni wargowej i małżowiny usznej wykonywane są wyłącznie w Zakładzie Daktyloskopii CLKP (nie wykonują tych badań policyjne laboratoria kryminalistyczne w komendach wojewódzkich policji),
  • badań traseologicznych,
  • prowadzenie zbiorów danych daktyloskopijnych takich jak: Centralna Registratura Daktyloskopijna (CRD) oraz AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej z języka angielskiego Automated Fingerprint Identyfication System – AFIS)
  • Krajowego Punktu Dostępu do systemu EURODAC,
  • Krajowego Punktu Kontaktowego ds. międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych (w ramach decyzji PRÜM).