Zakład Biologii

Badania Biologiczne

Do podstawowych zadań Zakładu Biologii CLKP należy wykonywanie ekspertyz i opracowywanie opinii kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej w sprawach karnych dla jednostek organizacyjnych Policji oraz organów prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Prowadzone badania obejmują identyfikację śladów biologicznych zabezpieczonych na miejscu przestępstwa, określanie pokrewieństwa pomiędzy osobami oraz identyfikację osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA.

Wykonywane badania obejmują szerokie spektrum analiz genetycznych z zastosowaniem komercyjnych zestawów do identyfikacji loci autosomalnych i chromosomów płci jądrowego DNA z materiału pochodzenia ludzkiego w postaci:

  • śladów biologicznych: krwi, śliny nasienia, włosów, fragmentów tkanek miękkich, materiału kostnego oraz innych śladów biologicznych tj. substancji spod paznokci, czy śladów o charakterze kontaktowym, zabezpieczonych w trakcie oględzin kryminalistycznych;
  • materiału biologicznego pobranego ze zwłok ludzkich, w zależności od stopnia ich rozkładu, w postaci: krwi, wymazów ze śluzówki policzków, włosów, fragmentów tkanek miękkich, kości, zębów;
  • materiału porównawczego w postaci wymazów ze śluzówki policzków (na tzw. pakiet kryminalistyczny), krwi lub włosów;
  • uprawdopodobnionego materiału porównawczego w postaci materiału biologicznego występującego na przedmiotach osobistego użytku, zabezpieczany m.in. w sprawach identyfikacyjno-porównawczych osób zaginionych.

W Zakładzie, jako jedynej jednostce policyjnej w kraju wykonuje się badania genetyczne materiału kostnego, które często są jedyną metodą identyfikacyjną pozwalającą na ustalenie tożsamości zwłok ludzkich.

Do zadań biegłych z Zakładu Biologii należy również udzielanie fachowych konsultacji, a w razie potrzeby uczestniczenie w czynnościach procesowych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscach najpoważniejszych przestępstw. Oględziny miejsc przestępstw mogą być uzupełniane sprawozdaniem z zakresu analizy plam krwawych sporządzanym przez certyfikowanego specjalistę.

 

Badania biologiczne prowadzone są w oparciu o procedurę badawczą „Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR”, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.