Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej CLKP kadencja 2017-2021

prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Rady Naukowej
nadkom. dr Magdalena Jabłońska–Milczarek

 

Zakład Biologii CLKP
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
dr Robert Bachliński
Zakład Chemii CLKP
Sekretarz Rady Naukowej
insp. dr hab. Iwona Klonowska
Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Członek Rady Naukowej
prof. dr hab. Andrzej Pacut
Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego
w Instytucie Automatyki
i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Naukowej
dr hab. Alina T. Dubis, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Członek Rady Naukowej
dr hab. n. med. Andrzej Ossowski Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Członek Rady Naukowej
Renata Leoniak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Porządku Publicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Członek Rady Naukowej
mgr inż. Jerzy Chytła Kierownik Laboratorium Badań
Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
i Lekkich Przegród Budowlanych
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Członek Rady Naukowej
podkom. dr Krzysztof Klemczak Zakład Daktyloskopii CLKP Członek Rady Naukowej
podkom. Krzysztof Biskup
Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP
Członek Rady Naukowej
dr Kamil Januszkiewicz Zakład Biologii CLKP Członek Rady Naukowej
Katarzyna Drzewiecka
Zakład Daktyloskopii CLKP
Członek Rady Naukowej