Egzamin 2020 terminy

Egzamin 2020 terminy

Data publikacji 02.12.2019

1. Roczny harmonogram egzaminów końcowych do uzyskania uprawnień na rok 2020 

Terminy Przyjmowanie wniosków Data egzaminu końcowego
I termin do 20 marca 6–7 maja (odwołane)
II termin do 21 sierpnia 7–8 października

 

 

 

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo zdrowie kandydatów oraz członków komisji uczestniczących w procesie egzaminowania, decyzją nr 79 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia 28 kwietnia 2020 r. odwołane zostają egzaminy końcowe dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, uprzednio zaplanowane na 6-7 maja 2020 roku. Nowy termin egzaminów końcowych dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych zostanie ustalony i podany do wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.