Dane statystyczne

Liczba profili

W zbiorze danych DNA gromadzi się i przetwarza profile genetyczne:
 • osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 • nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
 • osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205),
 • osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730),
 • oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 • osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość,
 • zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
 • śladów nieznanych sprawców przestępstw,
 • osób zaginionych,
 • osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy o Policji,
 • osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l ustawy o Policji.
Na dzień 31.12.2021 r. w zbiorze danych DNA zarejestrowanych jest:
 
Kategoria profilu
Liczba profili DNA
Podejrzani
153000
Ślady nieznanych sprawców przestępstw
19199
Zwłoki o nieustalonej tożsamości
1572
Osoby o nieustalonej tożsamości lub ukrywające tożsamość
41
Osoby zaginione
625
Krewni osób zaginionych
3057
Suma
177494
 
 
Rys. 1. Roczny wpływ do zbioru danych DNA profili osób oraz NN śladów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony