Zakończone

„Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania”

Data publikacji 15.10.2018

W dniu 22 kwietnia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOB-BIO6/16/44/2014 pt. „Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 6/2014 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę podpisaną z NCBR w dniu 23.12.2014 r. przez konsorcjum naukowe w składzie: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (lider projektu), Uniwersytet Warszawski, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (obecnie Bionanopark Sp. z o.o.).
 
Celem projektu było opracowanie metodyki wytwarzania, synteza i certyfikacja wybranych wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz wytworzenie skutecznych, szybkich testów do wykrywania grup nowych substancji psychoaktywnych.
Wynikiem końcowym realizacji badań naukowych i prac rozwojowych objętych projektem są wybrane związki chemiczne, które stanowią wzorce nowych substancji psychoaktywnych. Ponadto wykonane zostały selektywne testy do wykrywania nowych substancji psychoaktywnych, które obecnie nie są dostępne na rynku komercyjnym, a są one niezbędne w pracy służb zajmujących się substancjami psychoaktywnymi w ramach działalności operacyjnej.
W ramach projektu zsyntezowano następujące wzorce substancji psychoaktywnych:
  • UR-144 (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon),
  • 5-IT (5-(2-aminopropylo)indol),
  • MT-45 (1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazine),
  • 5F-PB-22 (1-(5-Fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylic acid)),
  • 4-CMC (1-(4-chlorefenylo)-2-(metyloamino)-1-propanon,
  • AB-CHMINACA (N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide)
  • NM-2201 (Naphthalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate).
Wymienione syntezy przeprowadzono w skali miligramowej i przeskalowano do skali gramowej.Testy do wykrywania nowych substancji psychoaktywnych powstały na bazie nanocząstek złota o rozmiarach ok. 30-60 nm stabilizowanych heteropolikwasem fosfododekamolibdenowym. Formą testu jest ciecz koloru czerwonego umieszczona w probówce zamkniętej korkiem. Badanie polega na nasypaniu (nalaniu) testowanej próbki do probówki z testem, wstrząśnięciu mieszaniny i obserwacji zmiany barwy zgodnie z załączonym do testu schematem. Projekt zakończył się osiągnięciem IX poziomu gotowości technologicznej.
Powrót na górę strony