W trakcie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - znak sprawy ZP-3/CLKP/2018

Termin składania ofert: 19.06.2018 godz: 10:00

CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 30216110-0, 30237200-1, 31682530-4, 48000000-8, 48823000-3

Wartość zamówienia: poniżej 221.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 564973-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.