Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 08.03.2019 godz. 10:00

CPV: 79997000-9, 63000000-9, 63512000-1, 55100000-1, 66510000-8

Wartość zamówienia: poniżej 221.000 euro

Kompleksowa obsługa podróży służbowych organizowanych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. nr 516747-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.