Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania za pomoc w sprawie odzyskania rzeźb z kościoła w Dąbrówce

  Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.  
 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU BADAŃ DOKUMENTÓW
I TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH
CENTRALNEGO LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI
Pan mł. insp. Roman Łuczak

 
     
  Szanowny Panie Inspektorze,  
     
 

Uprzejmie informuję, że w wyniku działań podjętych i koordynowanych przez Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału ds. Przestępczości Kryminalinej BK KGP odzyskano dwie XIX-wieczne, neobarokowe rzeźby ewangelistów, które skradziono w maju 2003 r. z kościoła pw. św. Anny w Dąbrówce (pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie).

Istotną rolę w ramach tych działań odegrały badania identyfikacyjne, związane z wykorzystaniem fotografii kryminalistycznej, prowadzone przez pracownika Pana Zakładu nadkom. Ryszarda Sobolewskiego, któremu to - na ręce Pana Kierownika - pragnę złożyć serdeczne podziękowania.

W załączeniu uprzejmie przesyłam wydruk ze strony internetowej Komendy Głównej Policji, gdzie w kwietniu br. zamieściliśmy informację o odzyskaniu rzeźb z kościoła w Dąbrówce.

 
 

Z poważaniem,

Naczelnik
Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej
Biura Kryminalnego
Komendy Głównej Policji

podinsp. Jan Mikołajczak

 

 


Poniżej zamieszczamy link do informacji, która ukazała się 13 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej www.policja.pl :

http://www.policja.pl/palm/pol/1/64912/Rzezby_ewangelistow_wrocily_do_kosciola_w_Dabrowce.html