Wyróżnienia i podziękowania

"100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich"

Warszawa, dn. 3.09.2009 r.

Janusz B. Bedrowski                                                                                                                                                                 

Pierwszy Dyrektor Polskiego

Centrum Badań I Certyfikacji

Kierownik Zakładu Zarządzania

Jakością Najwyższą - Wyższa Szkoła

Menedżerska w Warszawie

Komendant Główny Policji

Generalny Inspektor

Pan Andrzej Matejuk

 

Szanowny Panie Komendancie

 

Z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich" - pragnę przekazać wyrazy uznania dla Pana oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pana Podinspektora Pawła Rybickiego i Młodszego Inspektora Pana Krzysztofa Tomaszyckiego, jak również dla członków Komitetu Organizacyjnego z ramienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za doskonałą organizację obrad w dniach 2,3,4 września 2009 roku mających na celu wyeksponowanie ogromnego wkładu pracy dokonanego przez pracowników związanych z nauką i praktyką w doskonalenie metod daktyloskopii na ziemiach polskich.

Szczególne wyrazy uznania kieruję na ręce Pana Generała dla pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, którzy pomimo ogromnego doświadczenia dostosowali się do prawa Unii Europejskiej i prawa światowego w oparciu o międzynarodowe normy, sięgając po certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, które jest członkiem stowarzyszonym w organizacjach międzynarodowych E.A. oraz I.A.F o ILAC.

Zakres uzyskanej akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego potwierdza kompetencje pracowników i metod badawczych w układzie międzynarodowym. Jest to powód do dumy i wyeksponowania wiedzy osób bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie do wykonywanego zawodu w dziedzinie daktyloskopii. Jako pierwszy Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji powołany przez Pana Premiera Pawlaka w dniu 1 stycznia 1994 roku miałem za zadanie przygotować polskie laboratoria z różnych dziedzin do procesu akredytacji. Moim drugim zadaniem było przygotowanie podmiotów gospodarczych do wdrożenia systemów zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001.

Z prawdziwą przyjemnością mogę stwierdzić, że laboratoria zgrupowane w Komendzie Głównej Policji oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej i innych resortach wchodzących w skład polskiego rządu bardzo poważnie podeszły do tego zagadnienia. Najlepszym dowodem tego stwierdzenia jest fakt, że na dzień dzisiejszy posiadamy powyżej 1000 akredytowanych laboratoriów w Polsce, a w tej liczbie znajdują się również laboratoria należące do Komendy Głównej Policji. Sto lat działalności w bardzo trudnej dziedzinie, jaką jest daktyloskopia, świadczy o nieustannym rozwoju tych zagadnień w kontekście historycznym przy zmiennych kolejach i konstelacjach politycznych państwa polskiego.

W tym momencie pragnę przytoczyć stwierdzenie, które ma wymiar ponadczasowy i według mojej opinii może stanowić formę życzeń na następne 100 lat i więcej, dla wszystkich, któzy w dalszym ciągu będą się zajmowali metodami doskonalenia daktyloskopii w Polsce i na Świecie.

"Aby znaleźć prawdę, trzeba jej szukać, a znalezienie jest nieustannym szukaniem..."

Z wyrazami szacunku i poważania wraz z życzeniami pomyślności w szukaniu prawdy o sobie i innych


Janusz B. Berdowski

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie