Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Data publikacji 24.04.2019

Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał podziękowania od nadkom. Piotra Janika Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji dla podinsp. Anny Duszyńskiej Zastępcy Kierownika Zakładu Chemii CLKP za aktywne uczestniczenie i zaangażowanie wykazane podczas przeprowadzenia prelekcji w trakcie narady pionu kryminalnego w Szkole Policji w Pile w dniach 13-15 marca 2019 roku.