Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla Dyrektora CLKP insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka

Data publikacji 20.12.2018

Na ręce Dyrektora CLKP insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od Uniwersytetu Rzeszowskiego za współpracę naukową oraz referat Pani podinsp. Katarzyny Razarenkow-Pawłowskiej wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej.