Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla nadkom. Małgorzaty Galardy

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk złożył podziękowania nadkom. Małgorzacie Galardzie z Zakładu Chemii CLKP za rzetelne i wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz profesjonalizm przy opracowywaniu propozycji rozwiązań prawnych, dotyczących najnowszych substancji psychoaktywnych, co przyczyniło się do nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.