Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Na ręce Dyrektora CLKP insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Roberta Kumora dla Anny Jurgi z Zakładu Biologii CLKP za pomoc w przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia służby w Republice Czeskiej.